İlaçlama

Avcılar Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığının uygun gördüğü ve onayladığı ilaçları kullandırmak suretiyle, diğer canlılara zarar vermeden ve doğayı kirletmeden hedef zararlılarla mücadele etmeyi sağlamaktır.Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir ilaçlama yöntemini ilçemizde kullanılmasına müsaade etmiyoruz.
Detay

Zoonozlarla Mücadale

Ülkemizde sokaktaki başıboş hayvanlarla mücadele görevi 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanununa göre belediyelere verilmiştir.Misyonumuz zoonoz risk faktörü olarak çevremizde denetimsiz yaşayan sahibi ve barınacak yeri olmayan hayvanlarla ilgili olarak insani yollarla sorunu çözmek ve bu hayvanların üremesini ciddi biçimde kontrol altına almaktır.
Detay

Rehabilitasyon Çalışmaları

Kent yaşamında insan sağlığını tehdit eden başıboş sahipsiz hayvanlar, insani yollarla rehabilite edilip doğal ortamda yaşatılmaktadır.Ülkemizde sokaktaki başıboş sağlıksız hayvanları rehabilite etme ve bakma görevi 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre belediyelere verilmiştir. Detay

Salgın Hayvan Hastalıkları

Kurban Bayramı döneminde, kurbanlık hayvan satış yerlerine gelen tüm hayvanların muayene ve sağlık kontrolleri yapılıp ,herhangi bir salgın hayvan hastalığının çıkmaması için hayvan satış ve kesim yerleri periyodik olarak ilaçlanarak dezenfekte etmek. Kurban bayramında kesilen hayvanların şüpheli etleri muayene edip insan sağlığına zararlı olan etleri imha etmek.
Detaygallery
Kısırlaştırma

Kısırlaştırma, sokak hayvanlarında, üremeyi durdurma ve sakinleştirmenin yanı sıra kararlı ve sağlıklı bir nüfus sağlar

Detay
gallery
Aşılama

Koruyucu hekimliğin en önemli adımlarından biri olan aşılama , hayvan sağlığı yanısıra toplum sağlığı açısından da önemlidir.

Detay
gallery
Yerine Bırakma

Müdürlüğümüzce tedavileri , kısırlaştırılması ve küpelenmeleri tamamlanan hayvanlar kanun gereği alındıkları bölgeye bırakılırlar.

Detay


Kısırlaştırma/aşılama/yerine bırakma (KAY)

Typography Belediyemiz sınırları içinde bulunan hayvanların yakalanıp, kısırlaştırılıp, aşı ve tedavilerinin yapılması ve geçici olarakbarınaklarda tutulmasının, tek başına sorunun çözülmesi açısından yeterli olmayacağı ortadadır.

Detay

Sahiplendirme

Typography Rehabilite edilmiş ve gerekli işlemleri yapılmış olan hayvanlar yeni yuvalarına hazır. Hiçbir karşılık beklenmeyen projenin tek şartı sahiplenilen hayvanların iyi bakılması.

Detay

Üremenin Kontrolü

Üremenin Kontrolü Şehirlerde fazla sayıdaki sahipsiz köpek sorunu ile baş etmenin en etkili yolu, uzun vadede, üremenin kontrol altına alınmasıdır.

Detay

"Terk Edilmek Her Canlıya Aynı Acıyı Verir"