Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
pages ABVİM

İlçemizde halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hayatlarını, işlerini sürdürmeleri için kamu hizmetinin en üst düzeyde olması bilinci ve anlayışı içerisinde İnsan ve Hayvan haklarına bağımlı kalarak en iyi derecede hizmet sunma gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz

Neden kısırlaştırmak gerekiyor?

Kısırlaştırma operasyonu teknik olarak dişlerde her iki yumurtalığın ve rahmin, erkeklerde is her iki yumurtalığın alınması manasına gelir. Genel anastezi altında yapılan son derece ciddi bir operasyondur. Operasyon sonrasında ortalama 1 hafta ile 10 gün arasında iyileşme süreci vardır. 

Kısırlaştırma,  sokak  hayvanlarında, üremeyi durdurma ve sakinleştirmenin yanı sıra kararlı ve sağlıklı bir nüfus sağlar. Dişi bir köpek bir senede yaklaşık 16 yavru üretir. Eğer bunların yaklaşık yarısı dişi  olursa (8), o zaman ertesi sene bu yavrulardan (8x16) 128 yeni yavru dünyaya gelir. (Bu sayılara birinci yavrulardan kalan erkek köpeklerin bunların  dışındaki dişi köpekler ile çiftleşmelerinden meydana gelebilecek yavrular katılmamıştır.) Yapılan   hesaplamalar  sonucunda kısırlaştırılmamış    ;bir çift köpekten  6 yıl  sonunda toplam 67.000 yavru doğacağı  hesaplanmıştır. (Kaynak: Dog Fancy 2000).


Bu sayı 16 yavru ile başlayan bir dişi köpekten oluşmuştur. Bu sayının   içinde başlangıçta   verdiğimiz bir çift köpekten erkek olanın diğer dişilerle çiftleşmelerinden olabilecek yavrular dikkate alınmamıştır. Normal olarak, sağlıklı bir erkek köpek haftada en az bir kez bir dişi köpek ile çiftleşir.Bu üreme oranı oldukça yüksektir. Şehir sokaklarında, bu yavru ve anneler yiyecek bir şeyler bulabilmek için, genelde çok acı çekerler. İlk senelerinde yavruların dörtte biri açlık, hastalık, soğuk hava veya trafik kazalarından   dolayı ölürler. Düşünün ki, bu karamsar tablo eğer bu çift köpek kısırlaştırılmış olsa idi hiç meydana gelmeyecekti!

Sokak hayvanlarında kısırlaştırma işlemi hem toplum ferahı hemde hayvan refahı açısından gereklidir. Böylece hayvanların kontrolsüz üremesinin önüne geçilerek sokak sokak hayvanı sayısının istenmeyen artışının önüne geçildiği gibi gerekli sağlık ve besin ihtiyaçları karşılanamayan ve telef olan yavrularında önüne geçilmiş olur.

Ayrıca sokak hayvanları , ev hayvanları gibi düzenli gözlem altında tutulmadıklarından farkedilemez genital sistem hastalıklarından veya güç doğumlaından ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonların önüne geçmekde hedeflenir. 

 

 
Saldırganlığı engellemek
 
Dişi köpekler her altı ayda bir kızgınlık dönemlerine   girerler. Bu zaman  zarfında dişi çiftleşmeye hazırdır   ve  hormonları  güçlü bir koku salgılar, ve bu koku kısırlaştırılmamış erkek  köpekler tarafından 1 km. uzaklıktan dahi algılanır.   Kısırlaştırılmamış     erkek köpekler bu kokuyu algıladıkları zaman,    hormon salgıları   artar.   İçgüdüsel olarak dişiyi bulmak, yakalamak ve eşleşmek için kontrolsüz harekete  geçerler.
 
 Erkekler bu dönemde insan ve diğer köpeklere karşı daha saldırgan,  huzursuz,  heyecanlıdırlar    ve daha fazla havlarlar. Köpeklerin arasında devamlı kızgınlık   halinde olabilecek bir köpek bulunabilir. Bu da civardaki erkek köpeklerin devamlı tahrik edecektir. Bu durumlarda genelde çok sayıda erkek köpek grup halinde hareket ederek, kızgınlık   halinde olan dişinin yakınında   yer alırlar.   Bu da insanları korkutur.  Şikayetlere  neden  olur. Kısırlaştırılan    köpekler bu saldırganlık   hallerini göstermezler. Kısırlaştırılırken    erkek ve dişilerden, hormonların kaynağı çıkartılır.  Kısırlaştırma    ile iki etki önlenir: 1)Saldırganlık 2) Üreme.
 
 
 
Kısırlaştırılmış     dişiler (yumurtalık ve rahim çıkartılmış) hamile  kalamazlar   ve kızgınlık haline giremezler. Sonuçta erkek köpekleri  tahrik etmez, onları saldırganlaştırmazlar. Kısırlaştırılmış     erkekler (testisler çıkartılmış)   hem dişiyi hamile bırakamazlar   hem de eğer dişi koku saldıysa bu kokuyu duymazlar. Onların da saldırganlık    ve tahrik olma durumları  ortadan kalkar. Bu sayede kavga etmezler ve insanlarla daha dostça yaşarlar.
 
Köpeklerin sadece içgüdüsel olarak eşleşme dürtülerinin olduğunu bilmek önemlidir. Eşleşmekten zevk   almazlar!  Dişi köpekler erkek köpekler ile sadece kızgınlık zamanlarında  çiftleşirler. Bu da kısırlaştırılmamış     bir dişi için yılda iki defadır. Onlarda sadece hormon ile içgüdüsel olarak çiftleşme dürtülenir. Biz onları kısırlaştırarak  huzurlu ve kontrollü yaşamlarına   yardımcı    oluyoruz. 

Veteriner Hekim

 Neşe Yıldırım   
Neden kısırlaştırmak gerekiyor? | Avcilar Belediyesi Veteriner İşleri